BẢO VỆ QUÁ DÒNG - THẤP DÒNG

- Cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm tác động của các rơ-le quá dòng - thấp dòng
- Lắp đặt bổ sung - sửa chữa - thay thế các rơ-le bảo vệ cho tủ điện đang sử dụng.


. Chúng ta thường hay sử dụng rơle quá dòng hơn là rơle thấp dòng
. Chúng tôi đã sử dụng chức năng bảo vệ thấp dòng để bảo vệ máy bơm và giám sát tình trạng hụt nước, lọc hút dơ rất hiệu quả.

Make a free website with Yola