CẢI TIẾN MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỂ HẠN CHẾ SỰ CỐ


KỸ SƯ KINH NGHIỆM - CÔNG CỤ CHUYÊN DÙNG - VẬT TƯ CHÍNH HÃNG
TẠO NÊN HIỆU QUẢ CHO CÔNG VIỆC VÀ SỰ AN TÂM CHO KHÁCH HÀNG

Cải tiến mạch điều khiển và tín hiệu để hạn chế tình trạng nổ tụ và tình trạng tủ hoạt động chập chờn

- Hạn chế tình trạng nổ tụ kèm theo quá điện áp phá hủy các thiết bị trong tủ bù và đôi khi ảnh hưởng đến các máy móc thiết bị đang kết nối với hệ thống điện khi sự cố xảy ra

- Khắc phục tình trạng tủ bù lâu lâu tự nhiên không hoạt động (Không đóng contactor), làm cho khách hàng phải đóng tiền oan trong 1 kỳ với chi phí khá lớn.


 

Make a free website with Yola