KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

 
 
 

- Đơn vị hiện có 1 kỹ sư điện đã được Bộ Công Thương cấp chứng chỉ hành nghề Kiểm Toán Viên Năng Lượng

- Có trang bị thiết bị phân tích điện năng Fluke

- Có thể cộng tác các đơn vị kiểm toán năng lượng theo dự án với tư cách cộng tác viên


Make a free website with Yola