Đo thông số chất lượng điện hệ thống năng lượng mặt trời

 
 
 

   Với thiết bị phân tích điện năng đo được nhiều thông số chất lượng điện và những thiết bị cầm tay chuyên dùng, chúng tôi giúp các bạn nhà thầu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời (Solar/PV) tự đo kiểm hệ thống sau lắp đặt trước khi chính thức mời Điện Lực xuống kiểm tra

- Tần số, điện áp (Thiết bị phân tích chất lượng điện năng Fluke)

- Sóng hài điện áp: Bậc 3, bậc 5, bậc 7, Tổng (THD)  (Thiết bị phân tích chất lượng điện năng Fluke)

- Hệ số công suất  (Thiết bị phân tích chất lượng điện năng Fluke)

- Đo Idc, Irms (Thiết bị cầm tay)

   Một số yêu cầu kỹ thuật về điện áp, tần số và biến dạng sóng hài điện áp với hệ thống điện mặt trời nôi lưới: 

- Điện áp: 85-110% Udm
- Tần số 49-51Hz
- Sòng hài điện áp:
  . Tổng biến dạng sóng hài THD <6,5%
  . Sóng hài điện áp riêng H(i) <3%, thường yêu cầu đo 
    sóng hài các bậc 3 H(3), bậc 5 H(5),bậc 7 (H7)

Make a free website with Yola