DỊCH VỤ ĐO THEO YÊU CẦU

 
 
 

Chúng tôi có nhiều thiết bị đo công suất và sóng hài, nhận hỗ trợ các bạn đồng nghiệp, nhà thầu hay các đơn vị kiểm toán năng lượng có nhu cầu nhưng chưa trang bị máy đo các công tác sau:

- Đo ghi công suất tác dụng, phản kháng

- Xác định hệ số công suất (Như đồng hồ điện lực)

- Đo và phân tích sóng hài

Make a free website with Yola