ĐO KIỂM - CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG TỦ BÙ VÀ HỆ THỐNG


KỸ SƯ KINH NGHIỆM - CÔNG CỤ CHUYÊN DÙNG - VẬT TƯ CHÍNH HÃNG
TẠO NÊN HIỆU QUẢ CHO CÔNG VIỆC VÀ SỰ AN TÂM CHO KHÁCH HÀNG

 Với thiết bị chuyên dùng, không cần cực khổ tính toán,chúng tôi có thể xác định nhanh:

- Nhu cầu công suất phản kháng của hệ thống

- Khả năng cấp công suất phản kháng hiện tại của tủ bù

- Công suất phản kháng cần bổ sung 


 - Xác định hệ số công suất thực của hệ thống như thể hiện trên công tơ điện lực (hệ số công suất 3 pha có tính đến các thành phần họa tần - trong khi bộ điều khiển chỉ thể hiện cos-phi 1 pha ở tần số cơ bản 50Hz)

- Xác định tình trạng hài điện áp và hài dòng

- Xác định nhu cầu công suất phản kháng của hệ thống

- Xác định khả năng cấp công suất phản kháng thực tế của tủ bù hiện hữu


 

Make a free website with Yola