ĐO KIỂM - CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG TỦ BÙ VÀ HỆ THỐNG


KỸ SƯ KINH NGHIỆM - CÔNG CỤ CHUYÊN DÙNG - VẬT TƯ CHÍNH HÃNG
TẠO NÊN HIỆU QUẢ CHO CÔNG VIỆC VÀ SỰ AN TÂM CHO KHÁCH HÀNG

 CHẨN ĐÓAN NHANH VÀ CHÍNH XÁC VỚI CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

1. Thiết bị đo công suất và hệ số công suất KW, KVAR, KVA, cosPhi

2. Thiết bị đo kiểm sóng hài dòng và sóng hài áp từ bậc 1 đến bậc 99

3. Thiết bị đo điện dung

4. Thiết bị đo điện cảm

5. MiliOhm kế  dùng đo kiểm tiếđiểm contactor, CB và các điểm nối.

6. Dụng cụ đo nhiệt hồng ngọai

7. Bộ ghi nhận quá áp, thấp áp, lệch pha

8. Thiết bị thi công và đấu nối tủ điện chuyên dùng.

 - Xác định hệ số công suất thực của hệ thống như thể hiện trên công tơ điện lực (hệ số công suất 3 pha có tính đến các thành phần họa tần - trong khi bộ điều khiển chỉ thể hiện cos-phi 1 pha ở tần số cơ bản 50Hz)

- Xác định tình trạng hài điện áp và hài dòng

- Xác định nhu cầu công suất phản kháng của hệ thống

- Xác định khả năng cấp công suất phản kháng thực tế của tủ bù hiện hữu


 

Make a free website with Yola