LẬP SƠ ĐỒ TẢI ĐỈNH

 
 
 

- Lập sơ đồ tải đỉnh trên nền sơ đồ đơn tuyến đơn giản là ghi chú thêm thông tin về dòng tải cao nhất trên thực tế ở tình trạng hiện tại 

- Việc này giúp cho các cán bộ quản lý hệ thống điện nhà máy có cái nhìn tổng quan về tình trạng tải của toàn hệ thống hay từng nhánh thiết bị, nó trả lời rỏ ràng câu hỏi " Nhánh - Tủ điện hay đường dây này còn dư tải hay không?" khi cần lắp thêm thiết bị mới 

- Ngoài ra, nó giúp cho cán bộ quản lý có thể đánh giá chính xác để cân đối tải giữa các nhánh dư tải và các nhánh thiếu tải

- Việc này có thể thực hiện bằng cách sử dụng máy ghi liên tục dòng tải của hệ thống hoặc nhánh trong khung giờ cao điểm


Make a free website with Yola