CẢI TẠO THANH CÁI VÀ ĐIỂM NỐI ĐIỆN

  Xử lý nhanh các tủ điện có các điểm nối dây chung và thanh cái phát nhiệt
- Dùng các cầu đấu dây đạt chuẩn cải tạo nhanh các tủ điện phát nhiệt do các điểm đầu nối dây không đạt chuẩn (nối chụm dây lại)  
- Sử dụng thanh cái mềm xử lý nhanh các tủ điện phát nhiệt do thanh cái không đủ tải. Hình bên dưới cho thấy khả năng uốn dẻo linh hoạt của thanh cái mềm do đơn vị chúng tôi thi công cho 1 tủ động lực của khách hàng.


Make a free website with Yola