LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ - NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP

- Lắp đặt hệ thống điện hạ thế từ sau CB của trạm hạ thế bao gồm:
+ Tủ MSB
+ Đường dây - mương cáp - máng cáp
+ Tủ phân phối DB

Make a free website with Yola