LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ - NÂNG CẤP TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ

NÂNG CẤP

TRẠM HẠ THẾ 

    Nâng cấp trạm hạ thế để tăng công suất sử dụng và thu hồi biến áp củ nếu khách hàng yêu cầu.

BẢO DƯỠNG

TRẠM BIẾN ÁP 

    Bảo dưỡng trạm biến áp với các cấp độ Tiểu tu - Trung tu - Đại tu theo định kỳ hoặc theo tình trạng hiện hành của trạm hạ thế.

LẮP ĐẶT MỚI

TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ

    Cung cấp và lắp đặt trọn gói trạm biến áp hạ thế từ 100KVA đến 2000KVA.

TỦ ĐIỆN TỔNG (MAIN SWITCH BOARD)  -  TỦ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG (AUTO TRANSFER SWITCH)


Make a free website with Yola