Giải pháp nguồn dự phòng và các bộ chuyển nguồn MTS/ATS

_ Cung cấp các giải pháp nguồn dự phòng cho các khu vực cần nguồn điện liên tục hoặc cần thời gian chuẩn bị trước khi dừng máy
_ Thiết kế các giải pháp chuyển nguồn linh hoạt phù hợp với điều kiện và tình trạng vận hành của khách hàng
_ Lắp đặt các bộ chuyển nguồn bằng tay (MTS hoặc Cầu Dao Đảo) và chuyển nguồn tự động ATS

Make a free website with Yola